תחומי עיסוק

משרד

טאו אדריכלות

המשרד מתמחה בתכנון עירוני הכולל הגשת תכניות בניין עיר לרבות תכניות נקודתיות ומתן פתרונות תכנוניים לצורך הסדרה ולגליזציה לתכנון עתידי והגדלת זכויות בניה. התמחות בתכנון: • תב"ע מקומית לתוספת או הסדרת זכויות בנייה, מספר יחידות דיור, שינוי שימושים וקווי בניה. • שינוי ייעודי קרקע לרשויות מקומיות, ליזמים ובעלי קרקע פרטיים • תכנון ופיתוח שכונות ומתחמי בינוי • מסחר, תעשייה ותיירות המשרד מספק שירותי תכנון לכל שלבי התוכנית המפורטת (תב"ע): תשריט, תקנון, נספח בינוי. בנוסף, המשרד מנהל את כל הליך התכנון, את המדידות, את היועצים השונים ואת הליך קידום התוכנית המפורטת (תב"ע) מול ועדות התכנון. המשרד מתמחה בהגשת תב"ע לפי נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתכניות) האינטרנטי, על פיו מסמכי התכנית מוגשים באופן מקוון לאתר משרד הפנים.
The office experts in urban planning which includes applying plans, including specific plans and planning solutions for increase of building rights.
תכנון מבנים למסחר ולתעשייה בקנה מידה מגוון. תכניות בינוי למתחמי מסחר, תכניות בניה למבני תעשיה גדולים עד תכנון ועיצוב פנים לשטחי פנאי ומסחר כגון, אזה"ת קיסריה, פאתי זכרון יעקב, מדרחוב זכרון יעקב ועוד.
The office experts in planning of commercial and trade zones . Caesarea Industrial Zone, Zichron Yaakov outskirts etc.
המשרד מתמחה בתכנון עבור רשויות ציבוריות, מועצות מקומיות, עמותות וכדומה. הליך התכנון כולל חלופות תכנון לפי ההקשר האורבני של הפרויקט, הכנת בקשה להיתר בניה וכן הכנת תכניות למכרז ותיאום בין היועצים השונים. למשרד ניסיון רב בתכנון מבני ציבור כגון, תכנון בתי כנסת, מוסדות חינוך, מועדון נוער, ספריה ציבורית ועוד.
The office experts in planning for public authorities, local councils, municipalities etc. Among others, the office had planned synagogues, kindergardens, junior clubs, libraries etc.
תכנון בתים פרטיים – המשרד עוסק בתכנון בניה פרטית עבור לקוחות פרטיים תוך הקשבה לצרכים האישיים של כל לקוח ובאיזון תכנון נכון והתאמה לסביבה. הליך התכנון כולל הכנת חלופות תכנוניות, הכנת בקשה להיתר בניה וליווי התהליך עד קבלת ההיתר, הכנת תכניות לצורך ביצוע הבניה ופיקוח עליון במהלכה. כמו כן, המשרד מתמחה בתכנון בתי מגורים גם לקבלנים ויזמים החל ממספר בודד של יחידות דיור ועד לבניינים ושכונות קוטג'ים.
The office deals with private house planning for private clients, through listening to the individual needs of every client and with the accurate balance and suitability to the environment surroundings . The office experts in planning houses for contractors or entrepreneurs, starting from single units to large scale buildings and villa neighborhoods.
המשרד עוסק בתכנון בניני מגורים ותוספות למבני מגורים לפי תמ"א 38 וכן בתכנון אורבני של שכונות. בין היתר, המשרד מגבש תכניות רחבות היקף כגון 200 יח"ד בכרמיאל, 600 יח"ד בנשר, 20,000 מ"ר שטחי מסחר ומשרדים בגבעת שמואל.  
The office deals with Town planning of neighborhoods such as 200 units. in Carmiel, 600 units in Nesher, 20,000 sq. of commercial and office area in Giva'at Shmuel. etc

המשרד מתמחה בתכנון מבנים לשימור. המשרד מתכנן פרוייקטים רבים בזכרון יעקב, באזורים בהם התייחסות ייחודית לשימור מבנים. המשרד מטפל בפרויקטים של שימור ברגישות גבוהה לערכי שימור והיסטוריה תוך שילוב אלמנטים מודרניים המתאימים והמחויבים למציאות בת זמננו.


The office experts in preservation of old structures. The office is in charge of the planning of many projects in Zichron Yaakov, in areas with unique approach to structure preservation. The office deals with these projects with a very sensitive approach to preservation values and historic significance by using modern elements that are suitable and necessary to nowadays reality.

המשרד מתמחה במתן ייעוץ בכל הקשור לחוק התכנון והבניה בהיבט התכנוני, ייעוץ לוועדות ערר, עורכי דין, אדריכלים ובתי משפט.


The office experts in counseling legal issues regarding building and construction legislation in the planning aspects, for appeals committee, lawyers, architects and court of justice.

.

טאו אדריכלות – משרד אדריכלות בזכרון יעקב

צור קשר