המשרד מתמחה בתכנון עירוני הכולל הגשת תכניות בניין עיר
לרבות תכניות נקודתיות ומתן פתרונות תכנוניים לצורך הסדרה ולגליזציה לתכנון עתידי והגדלת זכויות בניה.