המשרד מתמחה בתכנון מבנים לשימור.
המשרד מתכנן פרוייקטים רבים בזכרון יעקב, באזורים בהם התייחסות ייחודית לשימור מבנים.
המשרד מטפל בפרויקטים של שימור ברגישות גבוהה לערכי שימור והיסטוריה
תוך שילוב אלמנטים מודרניים המתאימים והמחויבים למציאות בת זמננו.