המשרד מתמחה בתכנון עבור רשויות ציבוריות,
מועצות מקומיות, עמותות וכדומה.
בין היתר המשרד תכנן בתי כנסת, גני ילדים, מועדון נוער ספריות ועוד.