אודות

משרד טאו אדריכלות ובינוי ערים הוקם בשנת 2002 על ידי אדריכלית אסנת אולצוור במושבה זכרון יעקב.
אדריכלית אסנת אולצוור בוגרת הטכניון ובעלת ניסיון רב בתכנון פרויקטים פרטיים, מסחריים וציבוריים.
המשרד מונה 6 אדריכלים וצוות מנהלתי.
התכנון במשרד טאו אדריכלות נושא אופי מיוחד בעל ראייה תכנונית המקשרת בין פנים וחוץ תוך מתן התייחסות מעמיקה לניצול נכון ואפקטיבי של הקרקע והסביבה בה מצוי הפרויקט על מנת להביא למיצוי אופטימלי של המרחב האורבאני בו מצוי הפרויקט.
תכנון החללים הפנימיים בכל פרויקט נעשה תוך הבנה ותרגום של "חלומות" ורצונות הלקוח לפרקטיקה ואפשרויות הבינוי בפועל.
התכנון מתאפיין בחשיבה לוגית מעמיקה של סידור המרחב החיצוני והפנימי לצד ביטוי רגשי למרכיבים נופיים הסובבים ועוטפים כל מגרש.

About Us

TAO Architects and Town Planning was established in 2002 by architect Osnat Olsewer in the village of Zichron Yaakov.
architect Osnat Olsewer is a graduate of the Faculty of Architecture and Town Planning at the Technion, HAIFA.
architect Osnat Olsewer holds great experience in planning private housing, commercial and public projects as well.
The office holds a team of 6 architects and administration personnel.
Planning in TAO Architects Office holds a special character with a unique planning vision which bridges between the inner and the outer spaces, as well as a deep emphasis on maximization of the grounds and environment regarding the project's location in order to optimize urban aspects of each location.
Planning of the inner spaces of each project is done by deep understanding of the clients' needs, desires and dreams, taking into consideration the practice and the actual building process & costs.
The planning is characterized with a deep logic thinking of the inner and outer space organization along with an emotional expression to the landscape elements surrounding and wrapping each plot.

טאו אדריכלות – משרד אדריכלות בזכרון יעקב

צור קשר